Hilma af Klint

Hilma af Klint

Hilma af Klint var imponerande inte bara genom sin abstrakta konst, utan också genom att hon var en kvinnlig konstnär på en tid då hennes manliga kolleger inte trodde att kvinnor kunde skapa något nytt. Hon var en pionjär på två sätt, dels som kvinnlig konstnär, och dels som abstrakt konstnär, då hon målade denna typ av konst före både Vasilij Kandinskij och Kazimir Malevitj. När Kandinskij 1911 påstod att han var den förste som hade målat abstrakt konst under 1900-talet hade af Klint redan ett halvt decennium tidigare skapat en serie abstrakta konstverk. Skillnaden dem emellan var att af Klint aldrig visade sina verk inför publik under sin livstid, vilket gjorde att ingen hade möjlighet att faktiskt reagera över dem.

Af Klint studerade vid Konstakademien i Stockholm mellan 1882 och 1887. Hon var en av totalt fem kvinnor som då studerade vid akademien, och hon tillhörde en av de första generationerna kvinnor som ens tilläts studera vid en konstakademi.

Under de första tjugo åren av af Klints konstnärliga produktion skapade hon mer eller mindre traditionell konst. Hennes första abstrakta konstverk från 1906 var ett resultat av en seans. Af Klint intresserade sig tidigt för det ockulta, och under en av de seanser hon regelbundet deltog i förklarade ett andligt väsen för henne att hon skulle skapa vad hon själv kallade ”mediumistiska målningar”. Efter detta skulle hon med några få undantag överge den ”traditionella konsten” och ägna sig helt åt abstrakt konst.Hilma af Klint 2

Af Klints konst har varit mer eller mindre bortglömd av konsthistorien, men hon upplever nu en slags renässans. Hennes konst ställdes under februari 2013 ut på Moderna museet, och utställningen ska efter det ut på turné till olika museer runt om i världen. Under våren 2014 presenterade också klädmärket Acne en kollektion kläder inspirerade av af Klints verk. Många av verken avspeglas mycket tydligt i kläderna, och Acne har därför begärt om och fått tillstånd av Hilma af Klint-stiftelsen (som äger verken) att använda hennes abstrakta målningar i sina kläddesigner.

Allt detta pekar på att af Klints konst kommer att hamna i rampljuset allt mer. Curatorn på Moderna museet, Iris Müller-Westermann, anser att af Klint är ”vassare” än Edvard Munch, som var en samtida konstnär med af Klint. Hon tror att i och med att af Klints utställning reser runt i världen, kommer af Klint att bli lika viktig som konstnär för Sverige, som Munch är för Norge.

Leave a Comment

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.